Kaspersky Anti virus bản quyền

Kaspersky Anti virus bản quyền

Giá:

Chi tiết sản phẩm


price/220.000

Số PC: 1
Thời gian: 1 năm kể từ ngày kích hoạt.

Tính năng
  • Bảo vệ tránh tấn công v.v
  • Bảo vệ PC, máy Mac và Android
  • Bảo vệ sự riêng tư & dữ liệu cá nhân
  • Tăng độ bảo mật với ngân hàng trực tuyến
  • Bảo vệ trẻ em trên PC & máy Mac
  • Duy trì hoạt động cho thiết bị
  • Đơn giản hóa công việc quản lý bảo mật


0 Đánh giá